1374057428-446317947.jpg  

注意:讀者欲引用本篇文字,請註明來源為「跟我自己去旅行」並附上網址,並請隨時注意本版訊息是否更新。若張貼舊資料致衍伸相關問題,本部落格恕不負責。

國曆九月十八日(三)(農八月十四日)

時間:下午三時
地點及路線:中山區大慶大城社區
活動名稱:平安繞境(中山區)
參與團體:基隆護國城隍廟(城隍尊神)

時間:下午六時
地點:基隆市街
活動名稱:夜巡繞境
參與團體:基隆護國城隍廟(城隍尊神、城隍夫人)、和平島社靈廟、 和平島社寮得義堂第九組、聚樂社一組及其他陣頭

繞境路線:城隍廟對面海洋廣場出發→過火車站圓環回轉→忠一路(本廟參拜)→右轉孝二路→右轉忠三路→右轉孝三路→右轉忠二路→直行(慶安宮)→直行仁三路→進廟口攤販區(奠濟宮)→左轉愛四路廟口夜市區→過金雞橋→直行義二路→右轉信二路→右轉義三路→過美猴橋→續行愛五路→仁三路→直行仁四路→左轉愛一路→過成功陸橋→直行獅球路(閩南第五樂團、銅陵關聖帝君廟)→由廟邊迴轉→左轉華六街→右轉華四街(配德宮)→左轉光一路→左轉華三街→右轉光二路→左轉成功一路→右轉過中山橋→左轉成功二路→右轉安一路→上中山陸橋→右轉下橋→直行公園路(閩南檺林宮邢府千歲)→直行忠四路→左轉孝一路→右轉忠二路→左轉愛一路→左轉忠二路(海洋廣場前施放煙火)→過火車站前圓環迴轉→入廟安座

1374057967-2444673226.jpg 1374057954-1307891003.jpg 1374057913-2879264066.jpg 1374057593-2972171366.jpg  

國曆九月二十日(五)(農八月十六日)

時間:下午一時
地點:基隆市街
活動名稱:日巡繞境
參與團體:基隆護國城隍廟(城隍尊神、城隍夫人)、嘉義城隍廟、台北府城隍廟、松山霞海城隍廟、豐原城隍廟、聚樂社一組及其他友宮廟、陣頭

繞境路線:城隍廟對面海洋廣場出發→過火車站圓環回轉→忠一路(本廟參拜)→右轉孝二路→右轉忠三路→右轉孝三路→右轉忠二路→直行(慶安宮)→直行仁三路→進廟口攤販區(奠濟宮)→左轉愛四路廟口→過金雞橋→直行義二路(覺修宮)→左轉信七路→左轉義一路→左轉信二路→右轉義三路→過美猴橋→續行愛五路→仁三路→直行仁四路→左轉愛一路→過成功陸橋→直行獅球路(閩南第五樂團、銅陵關聖帝君廟)→由廟邊迴轉→左轉華六街→右轉華四街(配德宮)→左轉光一路→左轉華三街→右轉光二路→左轉成功一路→右轉過中山橋→左轉成功二路→右轉安一路→上中山陸橋→右轉下橋→直行公園路(閩南檺林宮邢府千歲)→直行忠四路→左轉孝三路→右轉忠一路→入廟安座

資料來源:雞籠護國城隍廟

1374057508-2170787745.jpg 1374057428-446317947.jpg  

創作者介紹

跟我自己去旅行--duncanyui網路日誌ⓒ

duncanyui 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()